ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ПСИХОТЕРАПЕВТА(далі – Договір та/або Оферта)м. Київ

Дата опублікування поточної редакції: 20 липня 2021 рокуЦей Договір є офіційною публічною пропозицією (Офертою) фізичної особи-підприємця ШЕВЦОВА ОЛЕКСІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА, який діє особисто на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 24.11.2006 за номером запису: 28820170000014605, (далі - Виконавець) будь-якій фізичній особі повної цивільної дієздатності (далі - Замовник) отримати платні психотерапевтичні послуги у формі консультації на умовах викладених у цьому Договорі (Оферті).

Далі у тексті Замовник і Виконавець разом іменуються "Сторони", а кожен окремо – "Сторона" або "Замовник" і "Виконавець" відповідно.

Цей Договір укладається відповідно до норм чинного законодавства України, зокрема ст.ст. 633, 639 641 Цивільного кодексу України, і є електронним договором згідно із ст. 3 Закону України "Про електронну комерцію".

У разі якщо Замовником є іноземець або особа без громадянства, норми цього Договору застосовуються з урахуванням положень Закону України "Про міжнародне приватне право".ТЕРМІНИ І ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт - повне і беззастережне прийняття Замовником усіх умов Договору.

Контент - уся інформація розміщена на веб сайті Виконавця.

Сайт - веб сайт Виконавця з назвою ashevtsov.com розміщений за інтернет адресою http://ashevtsov.com.

Послуга психотерапевта - оплатна онлайн відео консультація без постановки діагнозу направлена на профілактику та/або корекцію психічних і поведінкових розладів за допомогою наукових методів психотерапії через взаємодію між Замовником і Виконавцем, яка надається із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем і спеціальних додатків та програм (месенджерів) (Telegram, Viber, WhatsApp, Skype тощо).

Онлайн відео консультація - консультація за допомогою відео зв'язку шляхом використанням інформаційно-телекомунікаційних систем і спеціальних додатків та програм (месенджерів) (Telegram, Viber, WhatsApp, Skype тощо).

Електронна адреса Виконавця ashevtsovoffice@gmail.com

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги психотерапевта у межах послуги обраної Замовником із запропонованих на Сайті, а Замовник зобов'язується оплатити їх.

1.2. Форма надання послуг за Договором – особиста онлайн відео консультація Замовника Виконавцем (надалі – "послуга" та/або "консультація").

1.3. Інформація про Замовника і Виконавця є конфіденційною. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної Сторони, у визначеному нею порядку, та/або відповідно до вимог чинного законодавства. 1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Акцепт вважається вчиненим (Договір вважається укладеним) з моменту виконання Замовником одної з наступних дій:
 • заповнення на Сайті форми замовлення консультації та її оплати;
 • здійснення інших дій, що явно свідчать про прийняття умов Договору (конклюдентних дій).
 1. Вчиняючи Акцепт Замовник підтверджує наступне:
  1. своє повноліття (18 і старше років) і свою правоздатність;
  2. розуміння умов цього Договору та його термінології;
  3. перед замовленням та/або оплатою послуги уважно ознайомився з усіма умовами цього Договору і прийняв їх без заперечень;
  4. з доброї власної волі, з розумінням значення і наслідків своїх дій, повністю і беззастережно погоджується з умовами цього Договору і надає згоду на виконання всіх зобов'язань, викладених у цьому Договорі, всіх договорів, угод, додатків, доповнень інших правочинів пов'язаних з цим Договором і розміщених на Сайті (надалі - Документи);
  5. визнає авторські права психотерапевта Шевцова Олексія Георгійовича на консультацію і підтверджує, що не претендує і не буде претендувати у майбутньому на будь-які авторські права на консультацію, а у разі її запису, на будь яких носіях, не буде застосовувати/використовувати консультацію у комерційних та/або лікувальних цілях;
  6. розуміє, що будь яка інформація, розміщена на Сайті, і будь яка консультація НЕ Є медичною консультацією, НЕ призначена для діагностики або ідентифікації лікування медичного стану, НЕ МОЖЕ бути витлумачена як спроба запропонувати або зробити медичний висновок, або іншим чином брати участь у медичній практиці;
  7. надає Виконавцю право записати консультацію із Замовником на будь який носій;
  8. безоплатно надає Виконавцю право використання свого зображення із відеозапису консультації відповідно до п. 1 ст. 308. Цивільного кодексу України.
   1. Замовник має право у будь-який момент відкликати дозвіл на використання свого зображення, надіславши відповідну заяву на електронну адресу Виконавця.
 2. Вчиняючи Акцепт, Замовник дає згоду на обробку його персональних даних, у разі їх надання Виконавцю, для виконання умов цього Договору Виконавцем.
 3. Для надання послуги Замовник надає Виконавцю наступну інформацію про себе
 • прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності);
 • електронну адресу (e-mail);
 • номер телефону.


 1. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
 1. Вартість (ціна) і тривалість консультації зазначається на сайті Виконавця. На Вартість послуг (ціну) не нараховується ПДВ, Виконавець є платником єдиного податку 2-ї групи.
 2. Замовник отримує право на консультацію після виконання попередньої оплати консультації у розмірі 100% її вартості (ціни).
 3. Оплата виконується у безготівковій формі шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 4. Замовник виконує оплату з використанням українська платіжної системи LiqPay через Приват24 (24Pay, GPay) або готівкою у терміналах ПриватБанку шляхом натискання клавіша/кнопки "оплатити", вибору способу оплати із розміщених на сторінці, що відкриється, та виконання оплати.
3.4.1. Відповідальність за збереження і використання відомостей, які надає Замовник платіжній системі та/або банку для забезпечення проведення оплати відповідним оператором, несе оператор, якому були передані відповідні відомості.

3.5. Оплата за Договором виконується в українській гривні.

3.6. Обов'язок Замовника з оплати вважається виконаним з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Оператор платіжної системи, який отримав оплату, надає Замовнику квитанцію або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку. 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. На Сайті Виконавця Замовник заповнює реєстраційну форму-заявку, у якій також вказує дату, час і тривалість консультації, і, після узгодження із Виконавцем, виконує попередню оплату у повному обсязі.
  2. 2.2. Після отриманої від Замовника оплати вартості замовленої ним консультації, Виконавець надсилає Замовнику підтвердження.
  3. Замовник у підтверджені дату і час зв'язується із Виконавцем, шляхом використанням інформаційно-телекомунікаційних систем і спеціальних додатків та програм (месенджерів) (Telegram, Viber, WhatsApp, Skype тощо), для надання онлайн консультації. Виконавець самостійно обирає програму та/або месенджер для відео зв'язку із Замовником. У випадку оплатних послуг обраного Замовником способу зв'язку, оплата виконується Замовником і до вартості послуг Виконавця не входить.
  4. Замовник може перенести дату і час замовленої консультації надіславши Виконавцю, не пізніше ніж за добу (24 години) до підтвердженої дати і часу консультації, повідомлення на номер телефону (смс), або у месенджер Виконавця з номеру телефону, повідомленого Замовником відповідно до п. 2.4. Договору.
   1. 2.4.1.У такому випадку Сторони узгоджують нову дату і час консультації.
  5. Замовник може відмовитись від замовленої консультації надіславши Виконавцю відповідне повідомлення у термін і спосіб визначені у п.4.4. цього Договору.
  6. Виконавець повертає Замовнику отриману суму оплати за замовлену консультацію з вирахуванням комісії банку, якщо Замовник відмовився від відповідної консультації у порядку, визначеному у п.4.5. цього Договору.
  7. Виконавець не повертає отриману суму оплати за замовлену консультацію у таких випадках:
   1. 2.7.1. повідомлення про скасування або перенесення замовленої консультації надсилається Замовником менше ніж за добу (24 години) до дати і часу замовленої консультації;
   2. повідомлення про скасування або перенесення замовленої консультації надсилається Замовником не на номер телефону (смс), або у месенджер Виконавця та/або не з номеру телефону, повідомленого Замовником відповідно до п. 2.4. Договору;
   3. 2.7.3.Замовник не надіслав повідомлення про скасування або перенесення замовленої консультації;
   4. 2.7.4.Замовник пропустив консультацію без повідомлення Виконавця, оформленого у визначений Договором спосіб.
  8. Обов'язки Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі після проведення Виконавцем обраної Замовником консультації.
  9. Послуги за цим Договором надаються і отримуються дистанційно, тому Виконавцю не надається будь який документ щодо підтвердження наданих послуг.
  10. 2.10. Порядок прийняття претензії щодо послуги.
   1. Якщо протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати надання консультації Замовник не надішле на електронну адресу Виконавця лист с обґрунтованою претензією до наданої йому консультації, послуги Виконавця вважаються наданими у повному обсязі, відповідної якості, у визначений строк і визначеної тривалості.
   2. Будь які звернення Замовника до Виконавця, щодо претензій до послуги після 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати її надання, Виконавцем не приймаються.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  1. 3.1. Кожна із Сторін зобов'язана дотримуватись умов цього Договору.
  2. 3.2. Замовник зобов'язаний:
   1. уважно ознайомитися з Договором і всіма зазначеними в ньому Документами до моменту Акцепту;
   2. повідомити про себе інформацію, необхідну для укладення цього Договору;
   3. перед оплатою консультації уважно ознайомитися з обмеженнями та протипоказаннями, у разі їх у наявності на Сайті, у застосування консультації та прийняти зазначені застереження до уваги;
   4. безпосередньо перед початком консультації переконатися у справності і працездатності, належним чином підключенні необхідної медіатехніки (веб-камери, мікрофону, навушників/колонки, мобільного (стільникового) телефону, достатньої зарядки батареї на пристроях, що будуть використані Замовником, тощо), а також доступ до Інтернет зі швидкістю, достатньою для підтримки відео-зв'язку онлайн;
   5. у повному обсязі оплатити вартість послуги до отримання консультації;
   6. за будь-яких обставин виконувати і не намагатися обійти будь які обмеження визначені у цьому Договорі і всіма зазначеними в ньому документами, а також обмеження, передбачені чинним законодавством України;
   7. дотримуватися обмеженого і виняткового права викладеного у пп. 3.1. Договору, з урахуванням викладених у ньому обмежень;
   8. унеможливити доступ третіх осіб до номеру телефону (месенджерів) повідомленого Замовником відповідно до п. 2.4. Договору.
  3. 3.3. Замовник має право:
5.3.1. Замовник має право на таємницю про стан свого здоров'я, діагноз і відомості, виявлені та/або одержані Виконавцем у процесі надання консультації; 1. 3.4. Виконавець зобов'язаний:
  1. розміщувати на Сайті повну і об'єктивну інформацію щодо послуг;
  2. забезпечити доступ Замовника до оплаченої ним консультації;
   1. у разі неможливості доступу Замовника до консультації, у визначений Сторонами день (дату) і час, з вини Виконавця, за письмовим зверненням Замовника Виконавець зобов'язаний, протягом 3-х банківських днів, повернути йому внесену оплату шляхом зарахування коштів на поточний рахунок Замовника, зазначений ним письмовому звернені. Якщо Сторони домовляться про перенесення консультації на іншу дату і час, кошти Замовнику не повертаються;
  3. забезпечити технічну підтримку роботи сайту;
  4. утримуватися від поширення інформації щодо факту звернення Замовника до нього, а також про стан здоров'я Замовника, діагноз і відомості, виявлені та/або одержані Виконавцем у процесі надання консультації, за виключенням ситуацій, передбачених законодавством України;
 2. 3.5. Виконавець має право:
  1. у будь-який час, без попередження і узгодження, змінювати вартість (ціни) на послуги і повідомляти про зміни шляхом розміщення нової вартості (ціни) на Сайті;
  2. у будь-який час, без попередження і узгодження вносити зміни в цей Договір шляхом розміщення на Сайті його нової редакції;
  3. виконувати запис консультації, зберігати і використовувати його у власних наукових дослідженнях, у власній практиці, у маркетингу своєї діяльності, дотримуючись норм чинного законодавства України;
  4. відмовитись від надання консультації і припинити її у будь який момент, якщо надання консультації є неможливим через неприпустиму поведінку Замовника під час консультації та/або прямі образи Виконавця Замовником;
  5. не надавати/не проводити консультацію Замовнику у випадку не отримання попередньої оплати відповідної консультації у повному обсязі.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.
  2. Замовник і Виконавець, кожен окремо, самостійно відповідають за функціонування обладнання, що використовується ним для отримання доступу до послуг, і якість свого Інтернет з'єднання.
  3. Виконавець не несе відповідальності за не надані послуги, якщо неможливість їх надання виникла з вини Замовника, а також в інших випадках, передбачених п.4.7. цього Договору, чинним законодавством України. У цьому випадку, відповідно до п. 2 ст. 903 Цивільного кодексу України, сплачені Замовником кошти, або їх частина, Виконавцем не повертається.
  4. Виконавець не несе відповідальності за працездатність платіжних систем, що використовуються на Сайті, дії банків-партнерів і дії будь-яких інших осіб, за винятком осіб, що залучаються Виконавцем для виконання Договору відповідно до п.2 ст. 902 Цивільного кодексу України.
  5. Неустойка сплачується тільки на підставі обґрунтованої письмової вимоги Сторони.
  6. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.


 1. ГАРАНТІЇ
  1. Виконавець гарантує, що онлайн відео консультація є безпечним для здоров'я людини профілактичним засобом психотерапевтичної дії, за умови розумного використання її Замовником, дотримання Замовником обмежень викладених у п. 2.2.6. Договору та урахуванням положень ст. 10. Застереження цього Договору.
  2. Гарантія на консультацію діє 14 (чотирнадцять) календарних днів від дати її надання.


8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
 2. У разі недосягнення Сторонами згоди в досудовому порядку, спори (розбіжності) вирішуються у порядку, встановленому чинним на момент звернення законодавством України.


9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.
 2. Дія Договору може бути припинена за згодою Сторін або в односторонньому порядку відповідно до законодавства України.


10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Консультація не є засобом надання медичної допомоги. Інформація, яка міститься у консультації, не є і не претендує на те, щоб вважатися заміною консультації кваліфікованого лікаря та / або засобом діагностики та / або лікування.

 1. З питаннями, що стосуються фізичного стану та здоров'я, Замовнику слід звернутися до свого лікаря або будь-якого іншого дипломованого фахівці у галузі медицини.
 2. Замовник несе повну відповідальність за свій намір, або своє рішення, використати отриману консультацію, та діє виключно на свій ризик.


11 . ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1. Замовник несе особисту відповідальність за всю інформацію про себе, зокрема телефонний номер та/або адресу електронної пошти, (логін) і пароль, якщо такі розміщує в реєстраційній формі на Сайті.

11.2. Замовник підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Виконавцем збору, запису, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Замовника, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження та відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Надання Замовником цієї згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

11.4. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Замовника на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Виконавцем у межах умов цього Договору і чинного законодавства України.

11.5. Виконавець повідомляє, що не збирає, не формує і не веде бази персональних даних Замовників послуги/послуг за цим Договором. 1. ІНШІ УМОВИ
 1. Мова надання послуги: українська. На прохання Замовника його персональне обслуговування може здійснюватися російською мовою.
 2. Визнання окремих умов та положень цього Договору недійсними не позбавляє юридичної сили і не скасовує необхідності виконання інших умов і положень. У такій ситуації цей Договір слід трактувати з урахуванням пропущення умов і положень, визнаних недійсними, при цьому нове трактування не повинно позбавляти Сторони Договору вигоди.
 3. Цей Договір є кінцевим і єдиним варіантом договору, що висловлює наміри обох Сторін щодо предмету договору.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФО-П Шевцов Олексій ГеоргійовичРНОКПП 1861101572Адреса місцезнаходження: 04212, м.Київ, вул. Тимошенка, буд. 2-А, кв. 75IBAN: UA613052990000026006016711614 у АТ КБ "ПриватБанк"Тел. моб. (Telegram, Viber, WhatsApp) +380638640767Ел.адреса (e-mail) ashevtsovoffice@gmail.com
Made on
Tilda